|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

#DigiUpdate: Operasi Talian Perkhidmatan Pelanggan sepanjang PKPD di Selangor

[ Edited ]
Community Manager
Posts: 198
Registered: ‎18-07-2019

Pelanggan yang dihormati,

 

Oleh kerana kami beroperasi mengikut garis panduan keselamatan (SOP) yang ketat di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) di Selangor, ejen perkhidmatan pelanggan kami mungkin mengambil masa yang lebih lama dari biasa untuk melayani panggilan anda. Panggilan anda amat penting bagi kami dan kami komited untuk membantu anda secepat mungkin.

 

Sebagai alternatif, kami menggalakkan anda untuk menggunakan aplikasi MyDigi, cara yang terpantas dan termudah untuk mengurus akaun Digi anda - dari pembayaran bil, membuat isian semula, pemantauan penggunaan data, dan banyak lagi. Anda juga boleh menghubungi kami melalui ciri 'Khidmat Sokongan' di aplikasi MyDigi anda, jika anda ingin membuat sebarang laporan berkaitan dengan Akaun & Bil, Liputan Rangkaian, atau mengemukakan Pertanyaan Umum.

 

Sila kunjungi Pusat Khidmat Bantuan dan Gerbang Komuniti di laman web kami untuk mendapatkan panduan lengkap mengenai semua produk dan perkhidmatan kami.

 

Terima kasih di atas kesabaran dan sokongan berterusan anda.