|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

sim rosak

[ Edited ]
Member
Posts: 1
Registered: ‎13-07-2020

Hi saya punya simkad rosak, nak tukar baru tp daftar atas nama anak saudara. now dia dalam kem askar, tak boleh keluar. mcmana nak buat?

 

TQ

Highlighted

Re: sim rosak

Support
Posts: 2,001
Registered: ‎01-12-2016

Maaf, liza70. Pemilik nombor perlu hadir ke Digi store kami untuk penukaran sim, pewakil tidak dibenarkan ya. TQ.