|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Talian digi disekat

Member
Posts: 2
Registered: ‎14-10-2020
Hllo digi..boleh aktifkan semula talian digi saya 0163269009 sebab banyak kegunaan no tu..please help me tq..

Re: Talian digi disekat

Support
Posts: 4,299
Registered: ‎10-04-2015

Hi Chillunk. Nombor terbatal pada 14 Okt 2020. Pengaktifan semula cuma boleh dipertimbangkan kalau anda membuat permohonan di Digi Store saja dalam masa 5 hari selepas ia terbatal dan ia mestilah menggunakan akaun Digi Postpaid. Kalau lebih dari 5 hari, permohonan tidak akan diproses. 

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!