|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Pertanyaan

Member
Posts: 1
Registered: ‎18-06-2020

Boleh tolong cek nombor nie 0163043217 sama ada masih aktif atau tidak? dan masih boleh di aktifkan

Highlighted

Re: Pertanyaan

Support
Posts: 1,714
Registered: ‎18-07-2017

Hai Ying59. Maaf, nombor prepaid yang sudah tamat tidak boleh diaktifkan semula. Smiley Sad