|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: CIC@digi.com.my

Support
Posts: 6,169
Registered: ‎10-04-2015

Hi ZAINUDIN1. Bagaimana kami boleh membantu? Kalau ia berkaitan dengan akaun, PM (inbox) kami ya.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: CIC@digi.com.my

Member
Posts: 1
Registered: ‎06-11-2021
Tak boleh isi kredit walaupun saya baru beli kupon tersebut. Sudah cuba untuk isi pada hp yang berlainan, tetapi masih tidak boleh. Call kidmat pelanggan pun sudah. Dia suruh email . Macam mana mau selesaikan masalah ni ya ?

Re: CIC@digi.com.my

Support
Posts: 6,169
Registered: ‎10-04-2015

Hi Mar2. PM (inbox) kami untuk semakan.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: CIC@digi.com.my

Member
Posts: 3
Registered: ‎22-03-2021
Isu tentang topup belom masuk ke akaun 0109390490

Re: CIC@digi.com.my

Member
Posts: 3
Registered: ‎22-03-2021
Isu tentang topup belom masuk ke akaun 0109390490

Re: CIC@digi.com.my

Member
Posts: 3
Registered: ‎22-03-2021
Hello admin , ini screenshot penolakan ke akaun bsn rm30 memelalui bayaran kad/debit ke akaun 0109390490

Re: CIC@digi.com.my

Support
Posts: 6,169
Registered: ‎10-04-2015

Hi Jimmy95. Kalau masih tak dapat, PM (inbox) kami untuk semakan.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!