|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Accepted Solution

log panggilan

zue Member
Member
Posts: 1
Registered: ‎08-01-2016

saya mempunyai 1 lagi nombor digi dibawah nama saya dan saya ingin mendapatkan log panggilan secara terperinci dari nombor tersebut. boleh berikan caranya? tq..

Highlighted

Re: log panggilan

Member
Posts: 12
Registered: ‎03-01-2016
awak bole check melalui mydigi.
click kat mydigi->usage->itemized usage.