|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Member
Posts: 1
Registered: ‎16-09-2020
My digi
Highlighted

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Support
Posts: 2,199
Registered: ‎01-12-2016

Sila PM (https://goo.gl/SxGJMl) kami nombor telefon jika perlu bantuan lanjut. TQ.

Highlighted

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Member
Posts: 3
Registered: ‎22-09-2020
Plan Digi
Highlighted

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Support
Posts: 4,236
Registered: ‎01-05-2015

Syahrul359, sila PM kami di <sini> jika perlukan bantuan lanjut mengenai plan yang Digi tawarkan ya 😊 TQ.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!
Highlighted

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Member
Posts: 1
Registered: ‎25-09-2020
Tq
Highlighted

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Support
Posts: 2,199
Registered: ‎01-12-2016

Selepas penukaran ke Digi Prepaid Next, anda tidak dapat tukar semula kepada pelan lama ya. Tetapi, anda boleh dial *128# > Akaun Saya > Pelan Panggilan > Tukar Pelan ke Digi Monthly plan RM28. Jika anda sedang melanggan sebarang pakej internet sekarang, sila habiskan dulu baki kuota yang ada ya. Penukaran plan akan membatalkan langganan yang ada dan baki kuota akan terhapus sekali. Maklumat lanjut, boleh layari link ni- https://community.digi.com.my/t5/Prepaid/FAQ-Digi-Prabayar-NEXT/ta-p/77604. TQ.
 

Highlighted

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Member
Posts: 1
Registered: ‎31-10-2020
Tukar ke digi prepaid live
Highlighted

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Support
Posts: 824
Registered: ‎18-11-2016

Hi WanbB30, Digi Prepaid Next hanya boleh tukar ke Digi Monthly Internet RM28 atau Digi Postpaid ya. TQ

Highlighted

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Member
Posts: 1
Registered: ‎21-06-2020
001
Highlighted

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

[ Edited ]
Support
Posts: 299
Registered: ‎27-03-2020

Hi proling,

 

Pelan Prepaid NEXT boleh ditukar ke Prepaid Digi Monthly Plan 28 dan pelan Postpaid sahaja. :-)

 

Terima kasih.