|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Member
Posts: 2
Registered: ‎03-07-2020

0106608358

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Support
Posts: 4,822
Registered: ‎10-04-2015

Hi norhalimahm__20. Maaf, ia tidak ditawarkan. Kalau anda sedang menggunakan pelan Digi Prepaid NEXT, anda cuma boleh bertukar ke pelan Digi Prepaid Monthly 28 atau pelan Digi Postpaid saja.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Member
Posts: 2
Registered: ‎01-08-2020
boleh tukar balik prepaid live

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Support
Posts: 4,853
Registered: ‎01-05-2015

Secara rasminya penukaran plan dari Prepaid Next ke Digi Prepaid Live atau Best Prepaid secara terus tidak dapat dilakukan. Cuma boleh bertukar kepada pilihan plan yang tersenarai dalam menu *128# di bahagian Pelan Panggilan sahaja.

Kemudian boleh pertimbangkan untuk bertukar dari plan tersebut ke plan lain yang tersenarai pada bulan berikutnya. TQ.

 

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Member
Posts: 2
Registered: ‎15-08-2020
kenapa setiap kali saya ingin semak ia keluar begini ? saya telah mencuba beberapa kali tetap tidak berjaya

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Support
Posts: 4,822
Registered: ‎10-04-2015

Hi nrlnabilah. Penukaran dari pelan Digi Prepaid NEXT ke pelan Digi Prepaid LIVE tidak ditawarkan. Anda boleh semak komen-komen kami di atas ya. Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Member
Posts: 1
Registered: ‎13-09-2020
Tukar plans Digi prepaid next ke Digi prepaid

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Support
Posts: 4,853
Registered: ‎01-05-2015

Secara rasminya penukaran plan dari Prepaid Next ke Digi Prepaid Live secara terus tidak dapat dilakukan, Nuramalia. Cuma boleh bertukar kepada pilihan plan yang tersenarai dalam menu *128# di bahagian Pelan Panggilan sahaja.

 

Kemudian boleh pertimbangkan untuk bertukar dari plan tersebut ke plan lain yang tersenarai pada bulan berikutnya. TQ.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Member
Posts: 1
Registered: ‎15-09-2020
aku salah tekan, takkan lah x boleh tukar balik digi TERUK. TERUK DIGI

Re: tukar plans digi prepaid next ke digi prepaid live

Support
Posts: 3,464
Registered: ‎14-04-2015

Dadaii, Untuk makluman, plan Digi Prepaid NEXT cuma ada pilihan untuk bertukar ke plan Digi Prepaid Monthly Plan 28 dan Digi Postpaid sahaja.