|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

tamat perkhimatan

Member
Posts: 1
Registered: ‎26-11-2019
bole tanya no ini 0168290556 masi dapat kasi aktif ka...

Re: tamat perkhimatan

Support
Posts: 2,600
Registered: ‎01-12-2016

Hi Janetlee, Menurut rekod, nombor telefon tersebut memang dah tamat perkhidmatan. Mohon dimaklumkan tidak dapat dan tiada cara untuk mengaktifkan semula akaun Prepaid yang telah tamat perkhidmatan.TQ.

Re: tamat perkhimatan

Member
Posts: 2
Registered: ‎30-03-2021
Macam mana nak aktif 0149493484 tamat tempoh

Re: tamat perkhimatan

Member
Posts: 2
Registered: ‎30-03-2021
Cara hidup nombor 0149493484 tamat tempoh

Re: tamat perkhimatan

Support
Posts: 501
Registered: ‎06-12-2019

Hai. Boleh PM (Inbox) untuk semakan lanjut. TQ.