|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: plan

Support
Posts: 1,001
Registered: ‎18-11-2016

Hi Zamri1990, Sila berikan kami nama lengkap, nombor telefon dan 4 digit terakhir IC anda melalui PM untuk semakan lanjut. 

Terima kasih. 

Re: plan

Member
Posts: 1
Registered: ‎21-01-2020
Saya Nak tukar Kembali Plan Sebelum Plan Sekarang ni. . Tolong

Re: plan

Support
Posts: 4,851
Registered: ‎01-05-2015

Bagi pengguna plan Prepaid, penukaran plan boleh dibuat dengan mendail *128# > Akaun Saya > Pelan Panggilan > Tukar Pelan.

 

Ikhwan_Antu boleh pilih salah satu plan yang ditawarkan dalam senarai yang diberikan sahaja. Jika sedang melanggan sebarang pakej internet sekarang, sila habiskan dulu baki kuota yang ada. Penukaran plan akan membatalkan langganan yang ada dan baki kuota akan terhapus sekali. TQ.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: plan

Member
Posts: 3
Registered: ‎29-07-2020

my no. 0103671271, tolong balas segera...

Re: plan

Support
Posts: 4,793
Registered: ‎10-04-2015

PM (inbox) kami untuk semakan dan bantuan dengan akaun anda, NORAFIZAH80. TQ

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Tukar plan dari langanan idd ke p2p

Member
Posts: 1
Registered: ‎03-06-2021
Saya tunggu 1 bulan untuk tukar masih belum lagi boleh yg tinggal yg 28 ringgit sebulan memang bug kah atau tak boleh tukar sudah sampai tukar sim baru?

Re: Tukar plan dari langanan idd ke p2p

Support
Posts: 4,851
Registered: ‎01-05-2015

Bryan3, sila PM kami nombor telefon anda di <sini> untuk semakan plan yang digunakan dulu. TQ.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!