|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

penukaran hak milik nombor

Member
Posts: 1
Registered: ‎13-10-2019
Saya ingin buat penukaran nama pemilik no digi yang saya guna sekarang.pemilik asal merupakan kawan saya dan juga warganegara asing yang bekerja di Malaysia selama 3 tahun.,dan sim kad tersebut masih ada dan di guna oleh saya.Adakah saya masih boleh menukar nama memandangkan tempoh berkerja kawan saya itu telah tamat dan sudah pulang ke negara asalnya ditambah pula terputus hubungan dengannya serta merta..

Re: penukaran hak milik nombor

Support
Posts: 2,505
Registered: ‎14-04-2015

DaNookiez, untuk melakukan penukaran hak milik akaun, kedua - dua belah pihak perlu hadir bersama ke Digi Store kami dan mohon iuntuk melakukan proses tukar hak milik akaun (transfer of ownership)

 

Ia tidak boleh dilakukan oleh hanya anda seorang Smiley Sad