|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Re: hadiah percuma?

Support
Posts: 5,063
Registered: ‎01-05-2015

Matdat_4424, boleh login ke aplikasi MyDigi > inbox untuk semak jika ada tawaran yang diberikan untuk nombor ini atau dial *888# jika ada tawaran yang boleh ditebus.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: hadiah percuma?

Member
Posts: 1
Registered: ‎27-04-2021
Topup

Re: hadiah percuma?

Support
Posts: 4,205
Registered: ‎14-04-2015

971007036033, buat masa ini, kami tiada promo isian semula percuma. Jika ada nanti, kami akan uar-uarkan disini ya

Re: hadiah percuma?

Member
Posts: 2
Registered: ‎29-04-2021
Nak claim mcm mna

Re: hadiah percuma?

Member
Posts: 2
Registered: ‎29-04-2021
0102010772

Re: hadiah percuma?

Support
Posts: 4,205
Registered: ‎14-04-2015

Syahrul12, mohon PM kami screenshot yang anda terima agar semakan dan bantuan lanjut boleh diberikan kepada anda. Tq.

Re: hadiah percuma?

Member
Posts: 2
Registered: ‎11-06-2021

@Syahrul12 wrote:
0102010772

 

Re: hadiah percuma?

Member
Posts: 3
Registered: ‎22-06-2021
Help me pleasee. how to get that?