|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

cimb clicks

Member
Posts: 5
Registered: ‎03-04-2016

hello, saya isi kredit menggunakan cimb clicks. mesej dari cimb click mengatakan yang ianya telah berjaya di isi. tetapi, kredit tersebut tidak masuk ke dalam number saya. 

Re: cimb clicks

Community Manager
Posts: 8,791
Registered: ‎20-04-2015

@ammirul69, adakah akaun ada berjaya direload? Kalau masih belum lagi, sila hubungi Helpline (0162211800).


Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. If this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: cimb clicks

Member
Posts: 5
Registered: ‎03-04-2016

belum masuk lagi. sudah call. dan dia cakap yg perlu call cimb. why so hard?

 

Re: cimb clicks

Community Manager
Posts: 8,791
Registered: ‎20-04-2015

Maaf @ammirul69, kadang-kala sistem bank pun akan tergendala, terutamanya pada masa lewat malam. 


Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. If this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: cimb clicks

Member
Posts: 5
Registered: ‎03-04-2016

saya reload pada waktu siang. dan cimb mengatakan yang isian semula saya berjaya. saya ada bukti mengatakan yang ianya berjaya. tetapi tiada isian semula masuk kedalam number saya. 

Re: cimb clicks

Support
Posts: 6,167
Registered: ‎10-04-2015

Secara asasnya, reload pin dah diberikan kepada mereka.  Jadi, semua reload akan datang dari mereka secara terus.  Jika transaksi berjaya tapi masih belum menerima kredit, anda perlu hubungi mereka dan mereka perlu reloadkan akaun anda secara manual. TQ

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!