|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: cara cara tukar plan

Member
Posts: 1
Registered: ‎16-07-2021
cara tukar plan yang lebih murah

Re: cara cara tukar plan

Support
Posts: 5,049
Registered: ‎01-05-2015

sulizasuyong boleh buat penukaran plan dari Digi Postpaid ke plan Digi Postpaid yang lain secara online di <sini>

Masukkan nombor telefon di bahagian "Digi Subscriber? Change your plan here". Satu SMS makluman akan dihantar sebaik penukaran plan sudah selesai.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: cara cara tukar plan

Member
Posts: 3
Registered: ‎20-07-2021
Sekarang dah 2021..adakah kalau digi next nak tukar kepada digi lain saty xboleh..hanya ada plan bulanan Rm28 shje??

Re: cara cara tukar plan

Member
Posts: 3
Registered: ‎20-07-2021
Sekarang dah 2021..adakah kalau digi next nak tukar kepada digi lain saty xboleh..hanya ada plan bulanan Rm28 shje??

Re: cara cara tukar plan

Member
Posts: 3
Registered: ‎20-07-2021
Sekarang dah 2021..adakah kalau digi next nak tukar kepada digi lain stay xboleh..hanya ada plan bulanan Rm28 shje??

Re: cara cara tukar plan

Support
Posts: 2,951
Registered: ‎01-12-2016

Selepas penukaran ke Digi Prepaid Next, anda tidak dapat tukar semula kepada pelan lama ya. Tetapi, anda boleh dial *128# > Akaun Saya > Pelan Panggilan > Tukar Pelan ke Digi Monthly plan RM28. Jika anda sedang melanggan sebarang pakej internet sekarang, sila habiskan dulu baki kuota yang ada ya. Penukaran plan akan membatalkan langganan yang ada dan baki kuota akan terhapus sekali. 
Maklumat lanjut, boleh layari link ni- https://community.digi.com.my/t5/Prepaid/FAQ-Digi-Prabayar-NEXT/ta-p/77604.
 

Re: cara cara tukar plan

Member
Posts: 3
Registered: ‎17-05-2021
Saya mahu tukar plan live p2p

Re: cara cara tukar plan

Support
Posts: 4,099
Registered: ‎14-04-2015

Danielle97, sebelum itu boleh kami tahu anda menggunakan plan yang mana ya sekarang ini? 

Macam mna tukar raja kombo kepada Digi prepaid live

Member
Posts: 1
Registered: ‎01-09-2021
Pliss help

Re: Macam mna tukar raja kombo kepada Digi prepaid live

Support
Posts: 4,099
Registered: ‎14-04-2015

Hafiz233, mohon PM kami nombor phone anda untuk semakan dan bantuan selanjutnya ke atas perkara ini. Tq.