|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Tukar telco maxis ke digi

Member
Posts: 1
Registered: ‎12-05-2021
Tukar ke digi

Re: Tukar telco maxis ke digi

Support
Posts: 5,915
Registered: ‎10-04-2015

Hi Odie. Anda boleh menggunakan nombor yang sama asalkan ia masih aktif, tiada kontrak dan tiada baki bil yang tertunggak.

 

Untuk akaun Prepaid:
-Permohonan adalah melalui laman web di bawah pilihan 'Switch to Digi' atau melalui cawangan. 
-Tiada caj penukaran. Walaubagaimanapun, anda mungkin akan diminta untuk terus melanggan salah satu dari pakej internet yang ada.

 

Untuk akaun Postpaid:
-Permohonan adalah melalui laman web di bawah pilihan 'Switch to Digi' atau melalui cawangan.
-Perlu memberikan bayaran pendahuluan sebulan bil dan jumlahnya mengikut pelan yang dipilih.

 

Untuk permohonan melalui cawangan, SIM kad akan diberikan terus. Untuk permohonan melalui laman web pula, SIM kad akan dihantar ke alamat yang diberikan dalam masa 4 hari bekerja (Semenanjung) atau 7 hari bekerja (Sabah dan Sarawak). Kalau dah dapat SIM kad, beritahu kami untuk proses yang seterusnya.

 

Terima kasih.
 

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Tukar telco maxis ke digi

Member
Posts: 1
Registered: ‎25-09-2021
0142960285

Re: Tukar telco maxis ke digi

Support
Posts: 4,205
Registered: ‎14-04-2015

hidayu91, mohon PM kami info lengkap yang anda hadapi untuk semakan dan bantuan selanjutnya ke atas perkara ini. Tq.