|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Sim kad saya belum sebulan blok

Member
Posts: 7
Registered: ‎14-09-2021
Saya menggunakan simkad digi belum sebulan kena blok kenapa sedangkan baki dalam akaun saya ada rm20.00
Saya mintak pihak digi dapat aktifkan semula simkad saya nombor telefon 0104656977

Re: Sim kad saya belum sebulan blok

Support
Posts: 3,017
Registered: ‎01-12-2016

Sila PM (https://goo.gl/SxGJMl) kami maklumat anda untuk semakan lanjut. TQ.