|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

SIM CARD NOT ACTIVE

Member
Posts: 1
Registered: ‎11-05-2021

HI SAYA BARU TEBUS TELEPHONE DAN SIM CARD UNTUK PROGOM B40 PRIHATIN , SO  SAYA DAH TERIMA SIM CARD TAPI SIM CARD STILL X ACTIVE BANTU SYA NO PHONE   0102770436

Re: SIM CARD NOT ACTIVE

Support
Posts: 2,986
Registered: ‎01-12-2016

Hi amal77, Berdasarkan semakan kami, taliana nda telah berjaya diaktifkan ya. Sila restart telefon dan cuba menggunakan talian anda.TQ.