|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Rm 20 1.5gb

Member
Posts: 2
Registered: ‎30-09-2015
Sy dimaklumkan oleh pegawai khidmat pelanggan pakej ini adalah 750+750. Dimana 750 utk social media dan selebihnya utk browsing. Tapi sy data sy ttp diolak utk social media.mohon siasat

Re: Rm 20 1.5gb

Member
Posts: 2
Registered: ‎30-09-2015
I need explaination by digi!