|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Mengenai pendaftaran dan pengaktifan kad sim.

Member
Posts: 5
Registered: ‎27-03-2020
saya menggunakan Num 01133040236 boleh tak active kan suspend

Re: Mengenai pendaftaran dan pengaktifan kad sim.

Support
Posts: 5,292
Registered: ‎10-04-2015

Hi 01133042036. Kami dah balas post anda yang satu lagi. PM (inbox) kami ya. Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Mengenai pendaftaran dan pengaktifan kad sim.

Member
Posts: 5
Registered: ‎04-04-2020
help me my no digi block 0102531745 plizxx

Re: Mengenai pendaftaran dan pengaktifan kad sim.

Support
Posts: 4,971
Registered: ‎01-05-2015

akma_ati_04, please check your PM ya. TQ.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: Mengenai pendaftaran dan pengaktifan kad sim.

Member
Posts: 2
Registered: ‎18-05-2020
Saya nak tanya nombor yang saya guna sekarang atad nama orang lain tapi ic dia yang sudah tidak guna sebab dh tukar kepada ic tentera so boleh ke saya nak tukar atas nama saya. Sebab nombor ni banyak perkara penting .

Re: Mengenai pendaftaran dan pengaktifan kad sim.

Member
Posts: 2
Registered: ‎18-05-2020
Saya nak tanya nombor yang saya guna sekarang atad nama orang lain tapi ic dia yang sudah tidak guna sebab dh tukar kepada ic tentera so boleh ke saya nak tukar atas nama saya. Sebab nombor ni banyak perkara penting .

Re: Mengenai pendaftaran dan pengaktifan kad sim.

Support
Posts: 5,292
Registered: ‎10-04-2015

Hi Ezackk. Boleh membuat penukaran nama. Anda dan pemilik berdaftar perlu pergi ke cawangan Digi Store kami untuk proses. Kalau salah seorang tidak hari, penukaran nama tak dapat dilakukan. Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Mengenai pendaftaran dan pengaktifan kad sim.

Member
Posts: 1
Registered: ‎24-05-2020
Sim saya masih belum didaftarkan.tolong jasa baik tuan aktif kan(0167810972)i/c 970804-06-5051tq

Re: Mengenai pendaftaran dan pengaktifan kad sim.

Support
Posts: 1,030
Registered: ‎18-11-2016

Hi Syazwan2, kami dah balas ke PM anda, sila semak inbox anda ya. Tq 

Re: Mengenai pendaftaran dan pengaktifan kad sim.

Member
Posts: 1
Registered: ‎01-02-2021
Macam mana nak tahu no fon kita selepas beli sim prepaid next???
Thank you...