|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Masalah Isian Semula melalui bank

Member
Posts: 1
Registered: ‎28-01-2021
Saya sudah buat isian semula melalui bank, transaksi berjaya tapi masih tidak menerima apa2 isian semula. Ini number saya 010-7653719

Re: Masalah Isian Semula melalui bank

Support
Posts: 2,609
Registered: ‎01-12-2016

Biasanya, kredit akan dikemaskini dalam akaun anda dalam 2-24 jam. Jika masih tidak dapat menerima kredit selepas tempoh masa, sila hubungi Bank secara langsung untuk semakan lanjut isian semula anda ya. TQ.
 

Re: Masalah Isian Semula melalui bank

Member
Posts: 1
Registered: ‎22-02-2021
masalah saya membuat isian semula no.0166360216 melalui m2u tetapi tidak masuk...mengapa duit sudah tolak dari akaun tetapi isian tiada

Re: Masalah Isian Semula melalui bank

Support
Posts: 4,499
Registered: ‎10-04-2015

Hi rayyanrizqie. Kalau masih tak dapat, ikuti langkah-langkah di bawah :

 

1-Kalau beli melalui aplikasi MyDigi = PM (inbox) kami dan berikan nombor transaksi pembelian yang keluar dalam aplikasi MyDigi.
2-Kalau beli terus melalui akaun / app bank atau selain dari aplikasi MyDigi = hubungi bank / penjual tersebut untuk bantuan sebab kredit sepatutnya datang terus dari mereka, bukan Digi.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!