|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 3,180
Registered: ‎14-04-2015

aieman2005, jika nombor anda menerima sebarang promosi data percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi Smiley Happy

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 2
Registered: ‎07-04-2021
Gidi

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 501
Registered: ‎06-12-2019

Hai. jika nombor anda layak untuk sebarang promo kredit percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi. Pastikan talian anda sentiasa aktif ya.Smiley Happy

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎19-04-2021
Need a digi top up rm10 for using

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 501
Registered: ‎06-12-2019

Hai. Jika nombor anda layak untuk sebarang promo kredit percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi. Pastikan talian anda sentiasa aktif ya.Smiley Happy

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 4
Registered: ‎05-04-2021
01136523915

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 4,421
Registered: ‎10-04-2015

Hi Selayang. Kredit percuma tu bukan diberikan secara manual atau boleh ditebus. Dari semasa ke semasa, anda boleh semak aplikasi MyDigi anda untuk senarai Rewards yang diberikan. Semak di bahagian MyRewards dan juga Inbox.

 

Terima kasih. 

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎21-04-2021
Saya harap saya dapat top up percuma

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 501
Registered: ‎06-12-2019

Hai. Jika nombor anda layak untuk sebarang promo kredit percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi. Pastikan talian anda sentiasa aktif ya.Smiley Happy

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎21-04-2021
Hai. jika nombor anda layak untuk sebarang promo kredit percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi. Pastikan talian anda sentiasa aktif ya.