|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 5
Registered: ‎05-10-2020
Miggychoi

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎05-03-2021
mcm mne nak dapat kn kredit percuma nh?

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 9
Registered: ‎04-11-2019
Vivo

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 4,970
Registered: ‎01-05-2015

ZIKRIE, boleh dapatkan kredit percuma bila reload dibuat melalui aplikasi MyDigi atau <website Digi>  😊

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 3
Registered: ‎20-12-2020
Nak kredit percuma digi

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 13
Registered: ‎16-09-2020
Hello3 **bleep**

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 4,970
Registered: ‎01-05-2015

Kredit percuma diberikan bila membuat tambah nilai melalui aplikasi MyDigi atau website rasmi Digi di <sini>.

Setiap tambah nilai yang berbeza akan diberikan dengan jumlah kredit percuma yang berbeza ya.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎15-03-2021
Mudah mudahan

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 3,794
Registered: ‎14-04-2015

Parlin, jika nombor anda terpilih untuk sebarang promosi data percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi ya. Pastikan talian anda sentiasa aktif ya agar tidak terlepas sebarang promo menarik dari Digi

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎06-01-2020
Pls help me