|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 2
Registered: ‎18-02-2021
Nak free credit rm10

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 6,152
Registered: ‎10-04-2015

Syes. Kredit tambahan percuma boleh diberikan bila membuat tambah nilai melalui aplikasi MyDigi atau Digi Store Online (https://www.digi.com.my/shop/prepaid-plans/top-up/mobile).

 

Jumlah kredit percuma adalah berdasarkan nlai reload yang dilakukan nanti.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎16-01-2021
Nk data

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 2
Registered: ‎18-02-2021
Macam mana nak dapatkan top up digi rm 10 percuma

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 4,311
Registered: ‎14-04-2015

Syes, buat masa ini, kami tidak menawarkan servis isian semula secara percuma. Jika ada nanti, kami akan maklumkan di sini ya

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎06-01-2021
Rm10

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 5
Registered: ‎16-12-2020
0163373578

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 5,064
Registered: ‎01-05-2015

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 5,064
Registered: ‎01-05-2015

Kredit percuma diberikan melalui tambah nilai yang dibuat melalui aplikasi MyDigi dan lama web rasmi Digi > https://www.digi.com.my/shop/prepaid-plans/top-up/mobile

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 6
Registered: ‎02-01-2021
jnhe lipak