|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Kredit percuma rm10

Contributor
Posts: 22
Registered: ‎30-01-2021
0109624634

Re: Kredit percuma rm10

Contributor
Posts: 22
Registered: ‎30-01-2021
Dins1983

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 5,271
Registered: ‎10-04-2015

Hi Dianq / Hkalll / dins1983. Kredit bukan diberikan secara manual. Dari semasa ke semasa, anda boleh semak aplikasi MyDigi anda untuk senarai Rewards yang diberikan. Semak di bahagian 'Inbox' dan 'MyRewards'.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎12-05-2021
Bagaimana nak dapatkannya

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 4
Registered: ‎12-05-2021
Tq terbaik

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 4
Registered: ‎12-05-2021
Tq

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 4
Registered: ‎12-05-2021
Tq digi
Highlighted

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 2
Registered: ‎31-01-2021
Shafarin mohd turmizi

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 7
Registered: ‎22-01-2021
0167194395

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 3,786
Registered: ‎14-04-2015

Lan85, mohon semak inbox anda. Tq.