|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 4,421
Registered: ‎10-04-2015

Danial_Hisyam, Dari semasa ke semasa, anda boleh semak aplikasi MyDigi untuk senarai Rewards yang ada. Semak di bahagian MyRewards dan juga Inbox.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 2
Registered: ‎12-04-2021
Betul ka percuma..MCM mna DPT percuma Rm10..?

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 3,180
Registered: ‎14-04-2015

Pahrol83, jika nombor anda terpilih untuk sebarang promo kredit percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi ya

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎12-04-2021
Saya nak claim

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 4,421
Registered: ‎10-04-2015

Hi Masturajefri. Kredit percuma tu bukan diberikan secara manual atau boleh ditebus ya.

 

Dari semasa ke semasa, anda boleh semak aplikasi MyDigi anda untuk senarai Rewards yang diberikan. Semak di bahagian MyRewards dan juga Inbox.

 

Terima kasih. 

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 14
Registered: ‎30-01-2021
0109624634

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎12-04-2021
Cleam

Re: Kredit percuma rm10

Support
Posts: 3,180
Registered: ‎14-04-2015

dins1983, Anna866, jika nombor anda menerima sebarang promosi kredit percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi. Pastikan talian anda sentiasa aktif ya Smiley Happy

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 3
Registered: ‎05-02-2021

@Digi_Sha wrote:

dins1983, Anna866, jika nombor anda menerima sebarang promosi kredit percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi. Pastikan talian anda sentiasa aktif ya Smiley Happy


ok

Re: Kredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎15-04-2021
thanks