|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 4,344
Registered: ‎14-04-2015

adam37, jika nombor anda ada menerima sebarang kredit percuma dari Digi, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi. Pastikan talian anda sentiasa aktif ya Smiley Happy

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 1
Registered: ‎29-07-2021
Thankyou.

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 5,078
Registered: ‎01-05-2015

💛 

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 1
Registered: ‎01-08-2021
Terima kasih bagi free topup

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 6,207
Registered: ‎10-04-2015

Banyak lagi tawaran akan datang, H_Aqil234.  Teruskan guna servis kami ya. Smiley Happy

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 4
Registered: ‎04-08-2021
01131418289

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 6,207
Registered: ‎10-04-2015

Hi FahmiMahamud. Kredit bukan diberikan secara manual. Dari semasa ke semasa, anda boleh semak aplikasi MyDigi anda untuk senarai Rewards yang diberikan.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Kredit percuma RM 5

Member
Posts: 1
Registered: ‎05-08-2021
Saya belum pernah claim

Re: Kredit percuma RM 5

Member
Posts: 1
Registered: ‎05-08-2021
nak credit free

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 1
Registered: ‎05-08-2021
muhammadnazrulfahmi120@gmail.com