|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 3,478
Registered: ‎14-04-2015

adrianalaily, jika nombor anda terpilih untuk menerima sebarang promosi kredit atau data percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi Smiley Happy Pastikan talian anda sentiasa aktif ya

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 1
Registered: ‎25-04-2021
016960941

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 3,478
Registered: ‎14-04-2015

boiboiboi, jika nonmbor anda terpilih untuk menerima sebarang promo kredit percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari kami Smiley Happy Pastikan talian anda sentiasa aktif ya

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 3
Registered: ‎30-04-2021
Yes

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 3,478
Registered: ‎14-04-2015

Cabangtaufiq, anda akan menerima notifikasi dari Digi jika nombor anda ada terpilih untuk sebarang promosi kredit atau promo data percuma

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 2
Registered: ‎22-01-2021
Muhammadsaliza1

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 2
Registered: ‎07-05-2021
Hkall

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 4,841
Registered: ‎10-04-2015

Hi Hkalll. Dari semasa ke semasa, anda boleh semak aplikasi MyDigi anda untuk senarai Rewards yang diberikan ya.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 2
Registered: ‎12-05-2021
Nk kredit

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 4,857
Registered: ‎01-05-2015

Nasrun2 boleh dapatkan kredit percuma bila membuat isian semula melalui aplikasi MyDigi atau <Digi Store Online>.

Kredit percuma akan diberikan terus ke nombor anda tanpa perlu ditebus :-)

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!