|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 1
Registered: ‎15-02-2021
ok

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 1
Registered: ‎17-12-2020
free rm10

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 650
Registered: ‎06-12-2019

Hai. Maaf, kami tiada promosi kredit percuma disini. Jika ada nanti, kami akan uar-uarkan ya. Smiley Happy

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 7
Registered: ‎08-02-2021
mana free nya

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 5,731
Registered: ‎10-04-2015

Berdasarkan gambar, anda telah menerimanya dan boleh tebus tawaran yang ada di dalam bahagian MyRewards.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 3
Registered: ‎15-12-2020
Wahhhh

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 650
Registered: ‎06-12-2019

Hai. Jika anda terima sebarang promo untuk kredit percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi. Pastikan talian anda sentiasa aktif ya. Smiley Happy 

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 1
Registered: ‎15-03-2021
Sekarang sudah masuk tahun 2021,kredit percuma ni ada lagi tak?nak tebus kat mana ya.

Re: Kredit percuma RM 10

Support
Posts: 4,117
Registered: ‎14-04-2015

Adirax, boleh kami tahu anda maksudkan promosi kredit percuma yang mana ya? Boleh PM kami nombor dan screenshot promosi yang anda terima itu untuk semakan dan bantuan lanjut? Tq.

Re: Kredit percuma RM 10

Member
Posts: 2
Registered: ‎17-03-2021
Aman