|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Kredit kena tarik

Member
Posts: 5
Registered: ‎28-01-2019
Kenapa kredit saya kena tarik? Saya langgan internet RM15 unlimited sosial. Baki kredit saya sepatutnya ada rm6 tapi bila saya cek tinggal rm3 kemudian tarik perlahan sampai tinggal rm0 .

Re: Kredit kena tarik

Anonymous
Posts: 0

Hi Fatin76, sila PM kami nombor telefon anda, nama penuh dan empat angka terakhir nombor IC anda supaya pihak kami dapat membuat semakan lanjut berkaitan isu penolakan kredit dalam akaun Digi anda. Terima kasih.