|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Accepted Solution

Keredit percuma rm10

Member
Posts: 7
Registered: ‎13-01-2021
Pospaid

Re: Keredit percuma rm10

Support
Posts: 6,223
Registered: ‎10-04-2015

Hi Awangshadan. Kredit percuma untuk akaun Prepaid saja. Bukan untuk akaun Postpaid.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 2
Registered: ‎23-01-2021
My number

Re: Keredit percuma rm10

Support
Posts: 6,223
Registered: ‎10-04-2015

Hi azroyremy352. Dari semasa ke semasa, anda boleh semak aplikasi MyDigi anda terutamanya di bahagian Rewards ya.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 6
Registered: ‎28-09-2020
Saya nk kredit percuma rm10

Re: Keredit percuma rm10

Support
Posts: 4,351
Registered: ‎14-04-2015

Zakie5407, kami tidak menawarkan sebarang promo untuk kredit percuma disini. Jika anda nanti, kami akan maklumkan disini ya. Pastikan talian anda sentiasa aktif ya

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎04-02-2021
Enjoy

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 7
Registered: ‎13-01-2021
Pripaid

Re: Keredit percuma rm10

Anonymous
Posts: 0

Hai. Maaf, kami tidak menawarkan sebarang promo untuk kredit percuma disini. Jika ada sebarang promosi sedemikian pasti anda akan menerima sms notifikasi atau boleh semak melalui MyDigi app dari masa ke semasa ya. Smiley Happy

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 4
Registered: ‎03-02-2021
Nak