|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Keredit percuma rm10

Support
Posts: 6,207
Registered: ‎10-04-2015

Hi arabk20aaa / matwae. Dari semasa ke semasa, anda boleh log masuk ke aplikasi MyDigi anda untuk semak senarai Rewards yang diberikan untuk nombor anda ya.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎17-05-2021
DIGI PREPAID

Re: Keredit percuma rm10

Anonymous
Posts: 0

Hai. Maaf, kami tidak menawarkan sebarang promo untuk kredit percuma disini. Jika ada sebarang promosi sedemikian pasti anda akan menerima sms notifikasi atau boleh semak melalui MyDigi app dari masa ke semasa ya. Smiley Happy

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎25-04-2021
Tq

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 5
Registered: ‎10-12-2020
01133255531

Re: Keredit percuma rm10

Contributor
Posts: 20
Registered: ‎11-02-2021
0169515433

Re: Keredit percuma rm10

Contributor
Posts: 20
Registered: ‎11-02-2021
0169515433

Re: Keredit percuma rm10

Support
Posts: 4,339
Registered: ‎14-04-2015

Matlan1, jika nombor anda menerima sebarang promo dari Digi, anda pasti akan menerima notifikasi di phone anda ya

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎06-01-2021
01126451097

Re: Keredit percuma rm10

Support
Posts: 6,207
Registered: ‎10-04-2015

Hi AimanAkmal1. Dari semasa ke semasa anda boleh semak Rewards yang diterima melalui aplikasi MyDigi anda.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!