|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 4
Registered: ‎03-02-2021
0146511526

Re: Keredit percuma rm10

Support
Posts: 3,224
Registered: ‎14-04-2015

Muhdfitiry123. jika nombor anda terpilih untuk sebarang kredit percuma, anda pasti akan menerima notifikasi dari Digi. Pastikan talian sentiasa aktif ya

Re: Keredit percuma rm10

Contributor
Posts: 20
Registered: ‎08-01-2021
0149104643

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 1
Registered: ‎17-02-2021
0149749733

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 10
Registered: ‎28-01-2021
Digi

Re: Keredit percuma rm10

Support
Posts: 4,514
Registered: ‎10-04-2015

Hi, selamat pagi. Kalau kredit ada diberikan, anda akan terima mesej pemberitahuan ya.

 

Terima kasih,

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 6
Registered: ‎27-12-2020
0102909078

Re: Keredit percuma rm10

Support
Posts: 4,514
Registered: ‎10-04-2015

Bagaimana kami boleh membantu, alyazulaika7260? Kalau ia berkaitan dengan akaun, PM (inbox) kami ya.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Keredit percuma rm10

Member
Posts: 2
Registered: ‎23-10-2020
free kredit rm10

Re: Keredit percuma rm10

Support
Posts: 4,514
Registered: ‎10-04-2015

Selamat pagi, RoyJimmy. Kalau ada tawaran begitu, anda akan terima satu SMS pemberitahuan ya. Dari semasa ke semasa juga, anda boleh semak aplikasi MyDigi anda.

 

Terima kasih. 

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!