|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Re: Kena potong kredit selalu

Member
Posts: 2
Registered: ‎08-05-2021
Kenapa kredit saya kena potong padahal mana ada laggan apa apa

Re: Kena potong kredit selalu

Support
Posts: 894
Registered: ‎30-05-2019

Hi Pogi, mohon PM ke Inbox kami, sertakan nombor telefon bimbit anda dan isu anda supaya kami boleh semak lanjut, Terima Kasih.