|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Hai salam sejahtera kepada pihak digi, tolong fix kan masalah gangguan line yang bertukar 4G ke H+ s

Member
Posts: 3
Registered: ‎06-08-2021
Hai salam sejahtera kepada pihak digi, tolong fix kan masalah gangguan line yang bertukar 4G ke H+ untuk melayari media sosial dan youtube.semua sangat lambat. . Minta jasa baik pihak Digi melakukan pembaikpulihan masalah ini. Line Saya kini semakin teruk hanya 3g melalui manual dari handphone dah sekarang semakin teruk dah..
Lokasi sabah. Dearah keningau,perkampungan ansip