|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Free credit Rm5.00

Support
Posts: 4,354
Registered: ‎14-04-2015

Riezman02, jika nombor anda menerima sebarang promo kredit percuma, anda pasti akan menerima notifkasi dari Digi. Pastikan talian anda sentiasa aktif ya

Re: Free credit Rm5.00

Member
Posts: 1
Registered: ‎27-07-2021
Free credit

Re: Free credit Rm5.00

Support
Posts: 4,354
Registered: ‎14-04-2015

Luqman6, if ur number is entitled to any free credit promo, u will surely get a notification from Digi. Please ensure that ur account is always active ya

Re: Free credit Rm5.00

Member
Posts: 1
Registered: ‎27-07-2021
hello0169131997 claim free credit from digi rm 5.00

Re: Free credit Rm5.00

Support
Posts: 3,018
Registered: ‎01-12-2016

Sila klik di bahagian 'Free Credit' di aplikasi MyDigi untuk buat semakan kredit percuma. Anda boleh beli biGBonus 28 atau mana-mana asalkan langganan pakej internet bulanan yang bernilai RM30 dan ke atas ya. Pastikan baki kredit mencukupi sebelum membuat langganan. Rebat RM15.00 untuk bulan-bulan seterusnya akan dikemaskini ke nombor anda pada setiap 1hb untuk langganan berikutnya. Maklumat lanjut tentang Jaringan Prihatin, boleh layari - https://www.digi.com.my/support/help-center/promotions/jaringan-prihatin-bm/umum

Re: Free credit Rm5.00

Member
Posts: 2
Registered: ‎27-07-2021
Thank you for you

Re: Free credit Rm5.00

Member
Posts: 2
Registered: ‎27-07-2021
Thank you for you

Re: Free credit Rm5.00

Member
Member
Posts: 1
Registered: ‎28-07-2021
Thank you

Re: Free credit Rm5.00

Member
Posts: 10
Registered: ‎07-07-2021
0165946290

Re: Free credit Rm5.00

Support
Posts: 4,354
Registered: ‎14-04-2015

Qay, if ur number is entitled to any free credit promo, u will surely get a notification from Digi Smiley Happy Just ensure that ur line is always active ya