|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Exceed Payment

Member
Posts: 2
Registered: ‎12-09-2019

Saya telah 100% exceed payment dan telah dibar. Soalan saya, adakah saya perlu membayar total kesemua jumlah baru nombor dapat digunakan semula? atau saya bole guna semula selepas membayar sebahagian drpd jumlah.

Re: Exceed Payment

Support
Posts: 1,341
Registered: ‎14-04-2015

Digi_HelpMe, anda cuma perlu bayar dalam RM 100 untuk mengaktifkan semula akaun anda