|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI

Support
Posts: 5,869
Registered: ‎10-04-2015

Hi Kelve. Beli SIM kad baru bermakna nombor yang baru ya. Kalau anda membuat penukaran telko, satu SIM kad kosong akan diberikan dan ia adalah untuk nombor anda yang sama. Permohonan pertukaran telko anda masih diproses dan kalau tiada isu, akaun Digi anda akan aktif dalam masa 24~48 jam selepas permohonan dihantar. Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Cara nak tukar ke sim digi tapi masih kekalkan nombor lama..

Member
Posts: 1
Registered: ‎19-06-2020
Terus mau beli simkad digi online macam mana

Re: Cara nak tukar ke sim digi tapi masih kekalkan nombor lama..

Support
Posts: 652
Registered: ‎06-12-2019

Anda nak bertukar ke Digi Postpaid atau Digi Prepaid? 

Re: Cara nak tukar ke sim digi tapi masih kekalkan nombor lama..

Member
Posts: 2
Registered: ‎24-06-2020
Sekiranya saya sudah membeli simkad digi internet free tetapi saya ingin mengekalkan nombor lama? Adakah tidak boleh dan apa yang harus saya lakukan untuk kekal nombor lama

Re: Cara nak tukar ke sim digi tapi masih kekalkan nombor lama..

Member
Posts: 2
Registered: ‎24-06-2020
Saya ingin portout dari telco lain tapi ingin kekalkan nombor yang sama

Re: Cara nak tukar ke sim digi tapi masih kekalkan nombor lama..

Support
Posts: 2,980
Registered: ‎01-12-2016

Jika sudah beli kad SIM prepaid baru, ia tidak dapat tukar ke nombor lain ya. Sebab kad sim tersebut dah daftar atas nombor tertentu. Tapi, kalau anda ingin kekalkan nombor yang sama dan port-in ke Digi, anda boleh kunjungi Digi Store kami untuk membuat permohonan. http://new.digi.com.my/support/digi-store. Terima kasih.

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI PREPAID LIVE

Member
Posts: 3
Registered: ‎18-06-2020
Bagai mana saya ingin tukar plan my digi prepaip secara percuma

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI PREPAID LIVE

Support
Posts: 5,059
Registered: ‎01-05-2015

*128# > Akaun Saya > Pelan Panggilan > Tukar Pelan.

Boleh buat penukaran pelan dengan mendail kod di atas. Kalau sekarang sedang melanggan pakej internet, habiskan dulu kuota yang ada ya. Penukaran plan akan membatalkan langganan dan baki kuota akan terhapus sekali. TQ.

 

Bagai mana saya ingin tukar plan my digi prepaip secara percuma
Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI PREPAID LIVE

Member
Posts: 8
Registered: ‎08-07-2020
Tolong, aktifkan semula no prepaid live saya
0167911487

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI PREPAID LIVE

Member
Posts: 8
Registered: ‎08-07-2020
Boleh tolong aktifkan semula no prepaid live saya 0167911487