|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI PREPAID LIVE

Support
Posts: 6,235
Registered: ‎10-04-2015

Hi HUDSON. Pendaftaran SIM pek adalah melalui penjual dan pendaftaran sendiri atau melalui laman web tidak ditawarkan.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI PREPAID LIVE

Member
Posts: 1
Registered: ‎06-08-2021
Boleh tolong daftar simkad baru saya. Mobile no. 0102404311. Serial no. 89601620 03110000 2215

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI PREPAID LIVE

Support
Posts: 4,359
Registered: ‎14-04-2015

Eddykodow, boleh kami  tahu, selepas pembelian sim pack, anda ada serahkan IC untuk pendaftaran tak? Pendaftaran tidak boleh dilakukan secara online Smiley Sad Ia hanya boleh dilakukan di tempat anda membeli sim pack tersebut

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI

Member
Posts: 1
Registered: ‎13-08-2021
Hello saya nak tukar no Digi tone wow pergi k no Digi biasa boleh k tu??
Highlighted

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI

Support
Posts: 6,235
Registered: ‎10-04-2015

Hi Jyhanazz89. Tone WOW bukan Digi. Ia cuma menggunakan signal Digi dan penukaran terus ke Digi tak dapat dilakukan. Anda perlu sertai telko lain terlebih dahulu. Lepas dah aktif, bari boleh hantarkan permohonan untuk masuk ke Digi.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI PREPAID LIVE

Member
Posts: 1
Registered: ‎07-12-2021
0143527525.. boleh aktifkan

Re: CARA DAFTAR SIMKAD DIGI PREPAID LIVE

Support
Posts: 4,359
Registered: ‎14-04-2015

mohdoth9, boleh kami tahu dimana anda melakukan pembelian kad sim? Selepas pembelian anda ada serahkan IC untuk tujuan pendaftaran? Pendaftaran tidak boleh dilakukan secara online atau sendiri. 

 

 Sepatutnya mereka terus mendaftarkan sim pack untuk anda selepas pembelian sim pack. Kami tiada akses untuk melakukan pendaftaran di sini. Jika boleh dah tentu kami akan lakukan untuk anda

Kami sarankan agar anda walk-in ke outlet itu semula dan katakan yang anda dah semak dengan kami disini dan pendaftaran sim pack hanya boleh dilakukan di outlet dimana pembelian sim pack dilakukan