|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: CARA DAFTAR SIM BARU???!

Member
Posts: 1
Registered: ‎19-06-2021
tolong aktifkan sim card digi saya please

Re: CARA DAFTAR SIM BARU???!

Support
Posts: 5,054
Registered: ‎01-05-2015

Jika pembelian kad SIM adalah secara online, sila aktifkan kad SIM di <sini> ya. Selepas itu, keluar dan masukkan semula kad SIM ke telefon. Semak semula jika sudah boleh menerima rangkaian.

 

Kalau pembelian adalah melalui outlet, sila PM kami untuk semakan status pendaftaran nombor tersebut ya. TQ.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: CARA DAFTAR SIM BARU???!

Member
Posts: 1
Registered: ‎28-06-2021
Boleh tolong check nombor 01131052928 dah aktif ke belum??
01131052928

Re: CARA DAFTAR SIM BARU???!

Support
Posts: 5,731
Registered: ‎10-04-2015

Dah aktif, LadyKing29. Restartkan telefon kalau masih tak boleh nak menggunakan nombor tu ya.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: CARA DAFTAR SIM BARU???!

Member
Posts: 2
Registered: ‎28-06-2021
Please help