|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Aktifkan volte no saya 0169764647

Member
Posts: 1
Registered: ‎03-02-2021
0169764647

Re: Aktifkan volte no saya 0169764647

Support
Posts: 2,846
Registered: ‎01-12-2016

Berdasarkan semakan kami, VoLTE servis dah diaktif untuk nombor telefon anda ya. Sila restart semula telefon selepas menerima SMS pengetahuan. Anda boleh semak pautan ini untuk senarai model telefon yang menyokong servis Vo-LTE ya https://www.digi.com.my/support/our-network/volte