|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Aktifkan voLTE

Member
Posts: 1
Registered: ‎05-11-2020
Hi, Saya nak aktifkan Volte.. number saya 0108831776.. tq

Re: Aktifkan voLTE

Support
Posts: 3,685
Registered: ‎10-04-2015

Hi Jijier. Ia sudah diaktifkan. Rujuk info yang diberikan Digi_BR di atas tu ya.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Aktifkan voLTE

Member
Posts: 1
Registered: ‎12-11-2020
aktifkan vo-lte number 01131580531. tq
huawei y9 2019

Re: Aktifkan voLTE

Support
Posts: 63
Registered: ‎10-04-2015

OK @ayeppp, kami dah aktifkan fungsi VoLTE untuk nombor anda.

 

Walaubagaimanapun, model telefon yang anda gunakan belum tersenarai secara rasmi sebagai model telefon yang disahkan untuk penggunaan VoLTE di bawah rangkaian kami. Anda boleh rujuk link di bawah untuk maklumat lanjut.

 

https://www.digi.com.my/support/our-network/volte

 

Jika ada sebarang gangguan pada servis anda yang lain, mohon anda tutupkan dulu fungsi VoLTE dari telefon atau aplikasi MyDigi ya :-)

Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. Click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster! Have a nice day.

Re: Aktifkan voLTE

Member
Posts: 1
Registered: ‎24-11-2020
Tolong aktifkan kembali Vo-LTE di no 0109464370

Re: Aktifkan voLTE

Member
Posts: 3
Registered: ‎08-06-2020
boleh tolng aktive VoLTE

Re: Aktifkan voLTE

Support
Posts: 2,362
Registered: ‎01-12-2016

VoLTE servis dah diaktif untuk nombor telefon anda ya. Sila restart semula telefon selepas menerima SMS pengetahuan. Anda boleh semak pautan ini untuk senarai model telefon yang menyokong servis Vo-LTE ya https://www.digi.com.my/support/our-network/volte
 

Re: Aktifkan voLTE

Member
Posts: 3
Registered: ‎08-06-2020
boleh aktive kn VvoLte 0163349253..tq

Re: Aktifkan voLTE

Support
Posts: 4,366
Registered: ‎01-05-2015

Servis Vo-LTE untuk nombor 0163349253 ii sudah sedia aktif, mohdizewan :-)

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: Aktifkan voLTE

[ Edited ]
Member
Posts: 1
Registered: ‎25-11-2020
boleh bantu sye aktifkan VoLTE
no sye 0136006281 terima kasih