|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Aktifkan sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎28-12-2017
Boleh ka aktifkan nombor saya 0168218997
Highlighted

Re: Aktifkan sim

Valued Contributor
Posts: 320
Registered: ‎01-02-2017

Hi YatiLahata, adakah anda pemilik berdaftar untuk nombor tersebut? Jika ya, sila berikan nama penuh dan 4 angka terakhor IC anda kepada kami untuk pengesahan. Terima kasih.