|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

tukar nama

Member
Posts: 1
Registered: ‎27-01-2021
hi saya nak tukar nama pendaftar utk number saya macam mana ya nama sekarang atas abang saya tapi dia dekat kedah saya di kuala lumpur mcm mne nak lakukan process pertukaran nama ya

Re: tukar nama

Support
Posts: 2,944
Registered: ‎01-12-2016

Kedua-dua pihak perlu kunjungi Digi Store kami dalam masa yang sama untuk proses penukaran ya.Penukaran nama hanya boleh dilakukan di Digi Store kami sahaja dan jangan lupa untuk bawa IC anda bersama untuk tujuan pengesahan. Sila layari http://new.digi.com.my/support/digi-store dan tandakan Digi Store di bahagian Outlet.TQ.