|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Hai saya nak tanya saya ada dua nombor atas nama saya. Bo...

Support
Posts: 1,819
Registered: ‎10-04-2015

Hi Qai. Kalau anda mahu tukarkan pelan untuk akaun yang tiada tunggakan tu, boleh tiada isu asalkan ia masih aktif, tiada kontrak dan tiada baki bil yang tertunggak.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: terminate akaun

Member
Posts: 1
Registered: ‎20-01-2020

saya ada subscribe untuk digi postpaid RM 58 apa jdi sekiranya saya menukar ke nombor lain?

Re: terminate akaun

Support
Posts: 3,590
Registered: ‎01-05-2015

Jika penukaran nombor merujuk kepada nombor Digi (baru) yang lain, plan yang digunakan sekarang tidak akan terjejas.

Contoh: nombor 0161111111 ditukar ke nombor 0162222222.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Saya belum membayar bill untuk bulan 12. Hanya 1 bulan sahaja. Adakah nombor saya akan diblock?

Member
Posts: 1
Registered: ‎22-01-2020
Tanya
Highlighted

Re: Saya belum membayar bill untuk bulan 12. Hanya 1 bulan sahaja. Adakah nombor saya akan diblock?

Support
Posts: 1,329
Registered: ‎14-04-2015

Faizalzamzam, boleh PM kami nombor dan nama penuh anda untuk semakan dan bantuan selanjutnya ke atas perkara ini

Re: terminate akaun

Member
Posts: 4
Registered: ‎10-02-2020
1100048379921

Re: terminate akaun

Member
Posts: 4
Registered: ‎10-02-2020
No akaun post paid 1100048379921 sudah bayar tunggakan tapi masih aktif

Re: terminate akaun

Support
Posts: 1,375
Registered: ‎18-07-2017

Hai Zaly. Ada bil terakhir untuk akaun ini berjumlah RM26.02. Untuk proses pembayaran yang lebih cepat, anda boleh membuat bayaran melalui JomPAY.
1. Log masuk ke mana-mana online banking dan pilih JomPAY
2. Biller code: 1016
3. Ref 1: [Nombor akaun Digi anda]
Pembayaran melalui cara ini akan diterima serta merta. Terima kasih.