|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Accepted Solution

terikat kontrak?

Member
Posts: 1
Registered: ‎14-11-2016

hye saya baru saja daftar Digi Postpaid 80 , saya nak kepastian adakah saya boleh terminate bila2 masa? adakah pakej ini ada kontrak?

Re: terikat kontrak?

Contributor
Posts: 69
Registered: ‎16-09-2016
Hi

Kalau anda ambil plan seperti ini https://new.digi.com.my/postpaid-plans#planstabs
Tanpa ambil Phone bersama plan ia adalah TIDAK TERIKAT dengan contract.

Kamu boleh tukar plan bila bila masa atau terminate line ikut kehendakan anda.

Re: terikat kontrak?

Member
Posts: 2
Registered: ‎09-04-2017

adakah digi sp50 terikat dengan kontrak? saya nak tukar telco ke umobile tapi diberitahu bahawa pakej sp50 ni terikat pada kontrak? yang hairan masa sya ambil pakej ni saja tanpa phone. maksudnya sya cuma ambil pakej dia sahaja. kalau begini terikat kontrak juga ka?

Re: terikat kontrak?

Valued Contributor
Posts: 320
Registered: ‎01-02-2017

Hi angelyee, sila hantar mesej kepada kami melalui <sini> sertakan nombor telefon anda untuk semakan lanjut. Terima kasih.