|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

macam mana nak tukar digi prepaid live ke digi postpaid ?

Member
Posts: 1
Registered: ‎02-01-2019
saya nak guna digi postpaid tapi line digi saya prepaid live . boleh ke saya tukar ke postpaid tanpa menukarkan no tel . saya

Re: macam mana nak tukar digi prepaid live ke digi postpaid ?

Community Manager
Posts: 8,754
Registered: ‎20-04-2015

@marziha wrote:
saya nak guna digi postpaid tapi line digi saya prepaid live . boleh ke saya tukar ke postpaid tanpa menukarkan no tel . saya

Boleh, tiada masalah. Anda boleh memilih dari postpaid dalam laman web Digi (https://new.digi.com.my/postpaid-plans) atau kunjungi delaer Digi untuk melanggan pelan postpaid Digi.


Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. If this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Avoid getting scammed with bogus Digi promotionsFake Facebook Scam Announcements

Re: macam mana nak tukar digi prepaid live ke digi postpaid ?

Member
Posts: 1
Registered: ‎16-03-2019

Macam mana dengan baki kredit yang masih ada...?

 

Re: macam mana nak tukar digi prepaid live ke digi postpaid ?

SuperUser
Posts: 1,714
Registered: ‎18-07-2017

Hai Wak46. Baki kredit anda perlu kurang dari RM100 kerana maksima RM100 sahaja boleh dibawa ke akaun postpaid.