|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

@@%!*@%#*#*#(@@&#(

Member
Posts: 1
Registered: ‎21-06-2020
No internet please fix it quickly

Tiap2 tenga bulan je internet slow & jadi masalah no internet tiba2 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

Re: @@%!*@%#*#*#(@@&#(

Member
Posts: 1
Registered: ‎16-10-2020
Sama, saya pun sedang menghadapi masalah yg sama sekarang

Re: @@%!*@%#*#*#(@@&#(

Support
Posts: 2,959
Registered: ‎01-12-2016

Kami mengalami gangguan perkhidmatan malam tersebut dan isu ini sudah diselesaikan oleh pihak teknikal kami. Sila restart telefon anda dan cuba semula ya. Segala kesulitan amatlah dikesali.