|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Tukar nombor baru

Member
Posts: 11
Registered: ‎20-11-2020
Saya nak tanya boleh kah saya menukar nombor digi saya yang sedia ada kepada nombor digi baharu walaupun saya sedang melanggan internet postpaid 80 ? Adakah kontrak internet saya akan ditamatkan ?

Re: Tukar nombor baru

Support
Posts: 2,543
Registered: ‎01-12-2016

Kontrak masih sama, tidak akan tamat. Anda boleh pasti semula dengan staff kami sebelum tukar ya. Penukaran nombor boleh dibuat oleh pendaftar rasmi di Digi Store kami dan ada bayaran pemprosesan sebanyak RM50.00. 

 

Sila semak lokasi Digi Store yang berhampiran melalui link diberikan. Tick 'Digi Store' di bawah pilihan 'OUTLET TYPE' ya.

https://www.digi.com.my/digi-store. TQ.