|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Tambah kenalan dalam fnf

Member
Posts: 1
Registered: ‎25-04-2020
Hi, saya nak tambah kenalan dalam list FnF, da dail *128# try add tetapi dibalas, not allowed this number add dlm list FnF. Boleh bantu apa kaedah lain boleh sy buat. Dan mengapa sy x ble add? Saya pengguna postpaid.

Re: Tambah kenalan dalam fnf

Support
Posts: 2,361
Registered: ‎01-12-2016

Pelan-pelan postpaid yang kini kami tawarkan tiada servis Fnf ya, NORSHA.