|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Pertukaran postpaid ke prepaid

Member
Posts: 1
Registered: ‎13-04-2021
saya menukarkan plan saya dar prepaid ke postpaid bagi mengaktifkan semula nombor telefon saya yang telah mati, jadi berapa bilakah saya dapat menukarkan plan postpaid ini kepada perpaid. Menurut, digi centre alor setar, kedah saya menunggu selama 4 bulan sebelum dapat semula ke prepaid. Adakah saya dapat perlu menunggu selama 4 bulan?

Re: Pertukaran postpaid ke prepaid

Support
Posts: 3,180
Registered: ‎14-04-2015

naimah_shuib, boleh PM kami nama penuh dan nombor phone anda untuk semakan ke atas status akaun anda disini terlebih dahulu? Tq.